40’ın Altındaki Kadınlar için Kapsamlı Check-Up

Check-up

En iyi sağlık taramasını arıyorsanız Check-up Tedavileri ideal bir seçenek olabilir.

Düzenli tıbbi kontroller, sağlığın korunması ve gelecekteki sağlık sorunlarının önlenmesi için önemlidir. Kontrol için 40 yaşın altındaki kadınların yılda en az bir kez birinci basamak hekimini veya jinekoloğu ziyaret etmeleri önerilir.

Check-up sırasında sağlık hizmeti sağlayıcısı fiziksel muayene yapacak, yaşamsal belirtileri ölçecek ve meme muayenesi yapacaktır. Ek olarak, sağlık hizmeti sağlayıcısı, bireysel sağlık geçmişine ve risk faktörlerine bağlı olarak kan testleri, pap smear veya başka testler isteyebilir.

Kadınlar ayrıca, herhangi bir sağlık sorununun erken teşhisine ve zamanında tedavisine yardımcı olabileceğinden, sağlık durumlarındaki veya aile tıbbi geçmişlerindeki herhangi bir değişiklik hakkında sağlık hizmeti sağlayıcılarını bilgilendirmelidir.

Düzenli sağlık kontrollerine yönelik proaktif adımlar atarak, 40 yaşın altındaki kadınlar sağlıklı kalmalarını ve gelecek yıllar boyunca sağlıklarını korumalarını sağlayabilirler.

Türkiye'de Yakınımdaki 40 Yaş Altı Kadınlar için Kapsamlı Check-Up

40’ın altındaki Kadınlar için Check-up paketleri:

SINAVLAR

 • Check-Up Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Jinekoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Dermatoloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

 • Diş Hekimi Check Up Muayenesi
 • Panoramik film
 • Diş taşı temizleme (tek çene)

KARDİYOLOJİ MUAYENELERİ

 • EKG
 • Ekokardiyografi (Doppler+Renkli+M+B Modu)
 • Tansiyon Holter (24 saat)

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Kardiyak BT – Kalsiyum Skorlaması
 • Toraks BT (tarama amaçlı / düşük doz)
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm Abdominal Ultrasonografi
 • Meme Ultrasonografisi (iki taraflı)
 • Karotis Bilateral Renkli Doppler USG
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (FeKemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber AP)
 • Beyin (Kranyum) MR (1,5 T)
 • MR Anjiyografi (İntrakraniyal) (3,0 T)

NÖROLOJİ MUAYENELERİ

 • Uyku-Polisomnografi

ODYOLOJİ MUAYENELERİ

 • Ses ve Timpanometri
 • Saf Ton Odyometri

SOLUNUM TEDAVİ TESTLERİ

 • Solunum Fonksiyon Testi

GİRİŞİMLER

 • Dermatoskopi

ENDOSKOPİK UYGULAMALAR

 • Özofagoskopi
 • Gastroskopi
 • Duodenoskopi
 • Biyopsi

ANESTEZİ MUAYENELERİ

 • Sedasyon ve Lokal Anestezi

PATOLOJİK İNCELEMELER

 • Sitopatoloji, ince preparat
 • Mide, biyopsi

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Alfa-Fetoprotein (AFP)
 • Alkalin Fosfataz (ALP)
 • Alanin Aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat Aminotransferaz (AST)
 • Amilaz
 • Çinko (Zn)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Folik Asit
 • Gizli Kan, Dışkı
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT)
 • Glikoz, Açlık
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • Homosistein
 • Kalsiyum (Ca)
 • Klorür (Cl)
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL (Doğrudan)
 • Kolesterol, Toplam
 • Kolesterol, VLDL
 • Kreatinin, Serum
 • Laktat Dehidrojenaz (LDH)
 • Lipaz
 • Lipoprotein (a) (Lp(a))
 • Magnezyum (Mg)
 • Potasyum (K)
 • Protein, Toplam
 • Sodyum (Na)
 • İdrar Tahlili
 • Trigliseritler
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Ürik Asit
 • B12 Vitamini
 • D Vitamini, 25-Hidroksi
 • aPTT
 • Tam Kan Sayımı (Genişletilmiş panel)
 • Prolaktin (PRL)
 • Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)
 • Tiroksin, Serbest (FT4)
 • Triiyodotironin, Serbest (FT3)
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Kültür, Boğaz
 • Parazitler, Dışkı
 • Kültür, İdrar
 • SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)
 • SARS-CoV-2 Antikoru, IgG, Kantitatif
 • Hepatit B s Antijeni (HBsAg)
 • Hepatit B s Antikoru (anti-HBs)
 • Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
 • HIV Antikoru (1-2) + p24 Antijeni

Fiyat da dahil olmak üzere tıbbi kontroller hakkında bilmeniz gereken her şey veya bizimle iletişime geçin!

SSS

Kadınlar hangi yaşta kontrol yaptırmalıdır?

Kadınlar ergenliklerinin sonlarında veya 20’li yaşlarının başlarında düzenli kontrol yaptırmaya başlamalıdır. Yıllık kontroller 40 yaşın altındaki kadınlar için önerilir ve kontrollerin sıklığı bireysel sağlık geçmişine ve risk faktörlerine bağlı olarak artabilir. Kadınların üreme dönemleri boyunca birinci basamak doktorları veya jinekologları ile düzenli kontroller yaptırmaları, sağlıklarındaki herhangi bir değişikliği izlemek, hastalık veya rahatsızlığın erken belirtilerini tespit etmek ve uygun önleyici bakımı almak için önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, kadınların sağlıklarını korumalarına ve gelecekteki sağlık komplikasyonlarını önlemelerine yardımcı olabilir.

Bir kadın ne sıklıkla kontrol yaptırmalıdır?

Kadınlar yılda bir kez kontrol yaptırmalıdır.

Kadınlar için hangi testler önemlidir?

Kadınların genel sağlık ve esenliklerini sağlamak için yaşamları boyunca yaptırmayı düşünmeleri gereken birkaç önemli test vardır. Kadınların dikkate alması gereken temel testlerden bazıları şunlardır; pap smear, göğüs muayenesi, mamografi, tansiyon testi, kolesterol testi, kemik yoğunluğu testi, kolonoskopi.

 

Herhangi bir sorunuz olması durumunda hemen bizimle iletişime geçin!

En İyi Tedavileri ve En Popüler Doktorları ve Klinikleri Bulun

Sağlıklı yaşam, rahatlama ve gençleşme yolculuğuna çıkın. En iyi Spa Merkezlerinden birinde gevşeyin ve rahatlayın

Talep Formu

  Ücretsiz danışmanlık alın

  Scroll to Top