Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

Genel Hüküm ve Koşullar

 1. Uygulama kapsamı
 2. Web sitesinin ve aracı hizmetlerin kullanımı
 3. Sözleşmenin imzalanması
 4. Süreç & Ödeme
 5. Elektronik mesafeli satış / mesafeli satış
 6. Sorumluluk
 7. İptal Hakkı
 8. Geçerlilik süresi
 9. Fiyatlar ve ödeme koşulları
 10. Uygulanabilir yasa
 11. Yargı Yetkisi
 12. Görüntü kaynakları
 13. Sorumluluğun sınırlandırılması, tazminat


1. Uygulama kapsamı

1.1. Medclinics.com’un – bundan böyle “Aracı” olarak anılacaktır – işbu Genel Hüküm ve Koşulları – bundan böyle “GŞK” olarak anılacaktır – bir tüketici veya girişimcinin – bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır – hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri, güzellik merkezleri, doktorlar ve benzeri sağlık kurumları, Müşteri tarafından talep edilen hizmetleri sağlayan kuruluşlar ve kişilerle – bundan böyle “tıbbi hizmet sağlayıcılar” olarak anılacaktır – https://medclinics internet portalı ve çevrimiçi mağazasında sunulan mallar ve/veya hizmetlerle ilgili olarak yaptığı tüm sözleşmeler için geçerlidir.com internet sitesi üzerinden sipariş vererek, telefonla veya e-posta, WhatsApp veya diğer herhangi bir mesajlaşma sistemi gibi tüm dijital platformlar aracılığıyla sipariş verebilir.

Aracı, yeni bir yasal durumun gerekli kılması halinde, müşterinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu GŞK’ları herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar.

1.2. Bu GŞK’lerin kapsamı, aracı tarafından https://medclinics.com internet portalında ve çevrimiçi mağazasında sunulan ve aracının web sitesi, e-posta, WhatsApp, telefon veya diğer herhangi bir mesajlaşma sistemi aracılığıyla siparişe aracılık eden tüm hizmetleri ifade eder.

 • Web sitesinin ve aracı hizmetlerin kullanımı

Aracının web sitesini ve e-posta, WhatsApp, telefon veya diğer mesajlaşma sistemleri aracılığıyla hizmetlerini kullanabilmek ve burada sunulan mal ve/veya hizmetlerden yararlanabilmek için, müşterinin reşit ve yasal olarak ehil olması ve sırasıyla geçerli yargı yetkisi anlamında üçüncü taraflarla sözleşme ve işlem yapma hakkına sahip olması gerekir.

Yukarıdaki şartları taşımayan reşit olmayan müşterilerin aracının web sitesini ve burada sunulan mal ve/veya hizmetleri kullanması en başından itibaren geçersizdir.

Aracı, yukarıdaki kriterleri karşılamayan kişilerle olan sözleşmeleri kendi takdirine bağlı olarak ve başka bir neden belirtmeksizin ve ilgili kişilere ayrıca bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkını saklı tutar.

Aracı, web sitesinin yasadışı kullanımından veya web sitesinin yetkili olmayan kişiler tarafından kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacak ve hiçbir şekilde yükümlü olmayacaktır. Suçlunun yasal temsilcisi tarafından aracıya karşı yapılacak her türlü tazminat talebi peşinen hariç tutulur.

 • Sözleşmenin imzalanması

3.1. Aracının çevrimiçi mağazasındaki ürün açıklamaları, aracının bağlayıcı tekliflerini temsil etmez.

Bunlar, tıbbi hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan ve aracı kurum tarafından yayınlanan tekliflerin bir seçkisidir. Teklifler ağırlıklı olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tıbbi hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflarca sağlanan bilgilere dayanmaktadır.

MedClinics ile müşteri arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi doğmadığı, ancak müşterinin tıbbi hizmet sağlayıcıları ile bir sözleşme imzaladığı açıkça belirtilmiştir.

MedClinics sadece tıbbi hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan ve hazırlanan teklifleri iletir. Aracı hiçbir şekilde tıbbi hizmet sağlayıcıların teklifleri, içerdikleri hizmetler, bu hizmetlerin yerine getirilmesi veya kalitesi için garanti vermez veya sorumluluk kabul etmez.

3.2. Aracı, çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif sunabilir. Bunu yaparken, müşteri seçilen hizmetleri sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten, sipariş sürecinden geçtikten ve sipariş sürecini tamamlamak için düğmeyi tıkladıktan sonra, aracı alışveriş sepetinde bulunan mallar ve/veya hizmetlerle ilgili olarak sözleşmeye dayalı bir teklifte bulunur.

3.3. Aracının çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla bir teklif yapıldığında, sözleşme metni sözleşme imzalandıktan sonra aracı tarafından saklanır ve sipariş gönderildikten sonra metin biçiminde (örneğin e-posta, faks, mektup ve diğer elektronik mesaj iletim sistemleri) müşteriye iletilir. Bunun dışında, aracı sözleşme metnini erişilebilir hale getirmez.

3.4. Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta, WhatsApp veya telefon yoluyla ve ayrıca otomatik sipariş işleme yoluyla gerçekleşir. Müşteri, aracı tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için sipariş işlemleri için kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Özellikle SPAM filtreleri kullanılıyorsa, müşteri, aracı tarafından veya siparişi işlemek için aracı tarafından görevlendirilen üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

 • Süreç & Ödeme

4.1. Müşterinin talebi MedClincs’in aracılık hizmetleri tarafından yanıtlandıktan ve müşteri tıbbi hizmet sağlayıcıları tarafından sağlanan tekliflerden birini kabul etmeye karar verdikten sonra, müşteri ile tıbbi hizmet sağlayıcısı arasında bir sözleşme oluşturulur.

Müşterinin herhangi bir tedaviye başlamadan, devam etmeden veya sonlandırmadan önce tıbbi hizmet sağlayıcısının hüküm ve koşulları ile onay formlarını dikkatlice okuması önemle tavsiye edilir.

4.2. Müşteri, bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul ederek, tıbbi hizmet sağlayıcısı ile sözleşme yapmadan önce aracının kendisini bu gerçeklerden haberdar ettiğini ve sözleşme ilişkisinin farkında olduğunu, anladığını ve kabul ettiğini bildirdiğini açıkça belirtir.

Kayıp, zarar, rücu, acı ve ıstırap için tazminat veya tıbbi hizmet sağlayıcısı ile sözleşme ilişkisinden kaynaklanan diğer eylem ve talepler yalnızca tıbbi hizmet sağlayıcısına karşı yönlendirilebilir. Aracı her türlü sorumluluktan muaftır.

4.3. Tıbbi hizmet sağlayıcısı ile yapılan sözleşmeden kaynaklanan tutarın ödemesi, müşteri tarafından aracıya değil, doğrudan tıbbi hizmet sağlayıcısına yapılacaktır.

Tıbbi hizmet sağlayıcısı ile önceden ayarlanmış bir randevuyu garanti etmek ve sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini mümkün kılmak için, aracı, kesinlikle gerekli olduğu istisnai durumlarda müşteriden bir depozito kabul etmeyi kabul edebilir. Aracı, bunu aldıktan hemen sonra tıbbi hizmet sağlayıcısına iletecektir. Diğer uzlaşma müşteri ile tıbbi hizmet sağlayıcı arasında gerçekleşecektir.

 • Elektronik mesafeli satış / mesafeli satış

5.1. İşbu sözleşmenin konusu, https://medclinics.com adresinde aracının elektronik kanallar vasıtasıyla müşteriye sunduğu tıbbi hizmet ve ürünlere aracılık edilmesine ilişkin olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Sözleşmelere Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge hükümleri çerçevesinde tarafların hak ve yükümlülükleridir.

5.2. Müşteri, aracılık edilen tıbbi hizmetler ve/veya mallar, satış fiyatı ve ödeme yöntemi hakkındaki tüm ön bilgileri okuduğunu ve not aldığını ve gerekli onayları elektronik olarak veya yazılı olarak önceden verdiğini beyan eder.

5.3. Müşteri, Satıcı tarafından gönderilen e-postaların alınabilmesi için sipariş onayı ve işleme için verilen e-posta adresinin doğru olmasını sağlayacaktır. Özellikle Müşteri, Satıcıdan gelen e-postaların spam filtreleri tarafından engellenmemesini sağlayacaktır.

5.4. Müşterinin kredi kartının, aracı kurumun hatasından kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişiler tarafından haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle müşterinin bankasının veya finans kuruluşunun hizmet ücretini aracı kuruma ödeyememesi durumunda, müşteri hizmet ücretinden ve bundan kaynaklanan zararlardan sorumlu olacaktır.

 • Sorumluluk

6.1. https://medclinics.com, tıbbi hizmetlerin yanı sıra sağlayıcıları hakkında da bilgi veren bir internet portalıdır. Müşteri, web sitesini ve çevrimiçi mağazayı kullanarak, diğerlerinin yanı sıra, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hastaneler, klinikler ve doktorlar gibi tıbbi hizmet sağlayıcıları hakkında bilgi alır.

https://medclinics.com müşteriye belirli bir tıbbi hizmet sağlayıcısı atamaz, bunun yerine müşterinin kendisi, özel ihtiyaçları ve istediği tedavi için en uygun tıbbi hizmet sağlayıcısını seçebileceği, randevu alabileceği ve tedaviyi başlatabileceği bir seçim derler.

Aracı tarafından web sitesinde veya çevrimiçi mağazasında sağlanan tüm bilgiler tıbbi hizmet sağlayıcıların kendileri tarafından sağlanır ve buna göre aracı tarafından internet teklifinde ve çevrimiçi mağazasında sunulur https://medclinics.com.

6.2. Bir aracı olarak https://medclinics.com herhangi bir sağlık tesisini veya bunlar tarafından sağlanan hizmetleri işletmez veya kontrol etmez.

6.3. https://medclinics.com bu bilgilerin doğruluğunu, kesinliğini veya güncelliğini hiçbir şekilde garanti edemez veya bunlardan sorumlu tutulamaz. https://medclinics.com, hizmetlerin kalitesine veya sağlık hizmeti sağlayıcısının uzmanlığına ilişkin bir tavsiye veya onay olarak değerlendirilemez.

Bilgilerin yanlışlığı, bir ürünün yanlış veya yetersiz tanımı, tıbbi hizmet sağlayıcıları hakkında veya onlardan gelen güncel olmayan veya yanlış bilgiler ve yukarıda belirtilen noktalardan doğrudan veya dolaylı olarak, şu anda veya gelecekte ortaya çıkan sonuçlar için aracı tarafındaki herhangi bir sorumluluk hariç tutulmuştur.

Müşteri, bu GŞK’leri kabul ederek, sorumluluğun hariç tutulmasına dikkat ettiğini, sözleşmenin imzalanmasından veya aracının çevrimiçi mağazasında sunulan bir ürün ve/veya hizmetin satın alınmasından önce sorumluluğun hariç tutulması hakkında bilgilendirildiğini, sorumluluğun hariç tutulmasını kabul ettiğini ve ne şu anda ne de gelecekte bu konuda aracıya karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını teyit eder.

6.4. Aracının tıbbi hizmet sağlayıcısı olmadığı, yalnızca müşteri ile tıbbi hizmet sağlayıcısı arasında bir aracı olarak hareket ettiği açıkça belirtilmektedir. Aracı, tıbbi hizmetlerin sağlanmasından sorumlu değildir, tıbbi ürün ve hizmetlerin sağlayıcısı veya işletmecisi değildir ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.5. Aracı tarafından internet portalında sağlanan bilgiler, tıbbi sağlayıcılar ve diğer üçüncü taraflarca sağlanan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ayrıca internet ve çevrimiçi mağazada sunulan ürün ve hizmetlerden herhangi birinin satın alınması öncesinde, sırasında veya sonrasında müşteriye sağlanan herhangi bir bilgi https://medclinics. com üzerinden telefonla, elektronik olarak, e-postayla veya başka herhangi bir bilgi kanalı aracılığıyla sağlanan bilgiler hiçbir şekilde uygun tıbbi tavsiye veya tıbbi muayene olarak kabul edilemez, hiçbir şekilde bir tıp doktoru tarafından yapılacak kapsamlı bir muayene ve konsültasyonun yerini alamaz ve tıbbi tedavinin lehine veya aleyhine, devamına veya sonlandırılmasına karar vermek için tek temel olarak hizmet edemez.

6.6. Aracı’nın web sitesinde sunulan bazı mal veya hizmetler belirli ülkelerde yasaklanmış olabilir. Eylemlerinin ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına uygun olmasını sağlamak tamamen müşterinin sorumluluğundadır. Aracı, ülkeye özgü bilgi sağlama yükümlülüğü altında değildir ve müşteri tarafından ülke yasalarının ihlal edilmesi durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.7. Tedavi durumunda, aracı ile müşteri arasında bir sözleşme oluşturulmaz, ancak müşteri ile tıbbi sağlayıcılar arasında bir sözleşme ilişkisi oluşturulur. Doktorlar, hastaneler ve klinikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi sağlayıcılarla tedavi öncesinde müşteri tarafından imzalanan sözleşmelerin ve onay formlarının kontrolü ve doğrulanması, tıbbi sağlayıcının yanı sıra müşterinin sorumluluğundadır. https://medclinics.com tıbbi niteliklere sahip değildir ve seçilen tıbbi sağlayıcı tarafından gerçekleştirilen tıbbi prosedürlerden sorumlu veya yükümlü değildir.

6.8. Aracı, Tıbbi Sağlayıcı tarafından sağlanan herhangi bir tedavi, ameliyat veya diğer hizmetten sorumlu veya yükümlü olmayacağı gibi, Tıbbi Sağlayıcının tavsiyeleri, uygulamaları ve ameliyatları veya sağlanan diğer hizmetlerden doğrudan veya dolaylı olarak, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir malpraktis iddiasından da sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

6.9. Aracı, Tıbbi Sağlayıcı tarafından sağlanan tedavilerden kaynaklanan herhangi bir komplikasyon, yanlış anlaşılma, memnuniyetsizlik, şikayet veya benzerleri için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Müşterinin herhangi bir tedaviye başlamadan, devam etmeden veya sonlandırmadan önce tıbbi sağlayıcının hüküm ve koşullarını ve onay formlarını dikkatlice okuması şiddetle tavsiye edilir.

Müşteri, bu GŞK’leri kabul ederek, tıbbi sağlayıcının neden olduğu herhangi bir yanlış uygulama veya komplikasyondan aracıyı sorumlu tutmamayı kabul eder.

 • İptal Hakkı

7.1. Müşteri iptal etme hakkına sahiptir. Kararlaştırılan tarihten 72 saat önce, aracının web sitesi veya çevrimiçi mağazası üzerinden satın alınan tüm mal ve/veya hizmetler herhangi bir kısıtlama olmaksızın iptal edilebilir.

7.2. Cayma hakkını kullanmak için Müşteri, Aracı’yı info@staging15.medclinics.com adresine e-posta göndererek bilgilendirmelidir.

7.3. Cayma süresine uymak için, müşterinin cayma süresinin sona ermesinden önce cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini göndermesi yeterlidir.

7.4. Aracı, müşteriye aracılık hizmetlerini sunar ve tutarsızlıklar, yanlış/yanlış bilgiler, taleplerin müşterinin sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği ihtimali vb. durumlarda madde 7.1’de belirtilen iptal süreleri içinde veya dışında iptal etme hakkını saklı tutar.

7.5. Mücbir sebepler dışında ve madde 7.1’de belirtilen süreler dışında müşteri tarafından yapılan iptaller sonucunda aracı ve tıbbi hizmet sağlayıcısı tarafından uğranılan zararlar %100 müşteri tarafından karşılanacaktır.

 • Geçerlilik süresi

8.1. Tıbbi Hizmetler ve Ürünler yalnızca Müşteri ile Tıbbi Sağlayıcı arasında kararlaştırılan tarihlerde geçerlidir. Tarihler, Müşteri ve Tıbbi Hizmet Sağlayıcısı arasında karşılıklı mutabakatla değiştirilebilir.

Tek taraflı tarih değişikliği taleplerinde, diğer tarafın müsaitlik durumuna uyulmamasından kaynaklanabilecek maddi zarar, tarih değişikliğini yapan tarafça karşılanacaktır.

 • Fiyatlar ve ödeme koşulları

9.1. Aracının ürün açıklamasında aksi belirtilmedikçe, belirtilen fiyatlar yasal KDV dahil toplam fiyatlardır.

9.2. Ödeme, çevrimiçi mağazada ve aracının onay mektubunda belirtilen yollardan biriyle yapılabilir.

9.3. Banka havalesi yoluyla avans ödemesi kararlaştırılmışsa, taraflar daha sonraki bir vade tarihi üzerinde anlaşmadıkça, ödeme sözleşmenin imzalanmasından hemen sonra yapılacaktır.

9.4. Müşteri ile tıbbi hizmet sağlayıcı arasında herhangi bir sözleşme imzalanmayan ürün ve hizmetlerin varlığı ve teslimi için herhangi bir garanti verilemez.

 1. Uygulanabilir yasa

10.1. Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkiler, taşınır malların uluslararası satışına ilişkin kanunlar hariç olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

 1. Yargı Yetkisi

11.1. Aracı, Müşteri ve Tıbbi Sağlayıcı arasında bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul’daki Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yetkili olacaktır.

 1. Görüntü kaynakları

12.1. www.medclinics.com adresinde kullanılan bazı görseller Shutterstock’tan alınmıştır. Aracının Shutterstock lisans numaraları aşağıdaki gibidir: be4397153 ve de51385799.

 1. Sorumluluğun sınırlandırılması, tazminat

13.1. Web Sitesini, portallarını ve hizmetlerini kullanarak, Web Sitesini kullanımınızdan doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan tüm riskleri anladığınızı ve tüm sorumluluğu kabul ettiğinizi açıkça kabul edersiniz.

13.2. https://medclinics.com ve çalışanları, yönetimi, iştirakleri ve temsilcileri, Web Sitesinde gezinme, kullanım, erişim veya Web Sitesindeki herhangi bir dosyanın paylaşımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Kullanım Koşullarının geçerliliğinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, kayıp, dilekçe, eylem veya diğer olay nedeniyle iş, kar veya diğer maddi kayıplarla sonuçlanan herhangi bir tür arızadan veya Web Sitesinin kapatılmasından sorumlu değildir.

Bu durum, https://medclinics.com’un bu tür zararların teorik olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olması halinde de geçerlidir; meydana gelen olay ve zararlar fikri mülkiyet veya diğer mülkiyetlerin ihlali, hak ihlali, ihmal, sözleşmeden doğan sorumluluk veya diğer benzer durum ve hallerden kaynaklansın veya kaynaklanmasın.

13.3. https://medclinics.com, tedarikçilerin ve/veya diğer üçüncü tarafların Web Sitesinde sağladığı bilgilerin doğruluğundan, eksiksizliğinden veya güncelliğinden sorumlu değildir.

13.4. Web sitesi üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. https://medclinics.com, https://medclinics.com adresinin ziyaret edilmesinden veya üçüncü taraf web siteleri tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

13.5. Buna ek olarak, Kullanıcı, bu Sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul ederek, https://medclinics.com’un bağlı kuruluşlarını ve ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, hissedarlarını, ortaklarını ve acentelerini, Kullanıcı veya Kullanıcı adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından bu Sözleşmenin şartlarının ihlal edilmesi veya ihlal edildiği iddiası sonucunda veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü iddia, yükümlülük, kayıp, zarar, maliyet ve masraftan (makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul eder.

13.6. Aracı, Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Müşterinin kimliğine ilişkin hiçbir bilgiyi Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı dışında kimseye açıklamamayı taahhüt eder. Müşterinin GDPR kapsamında paylaşılan ve işlenen veriler üzerinde hiçbir hakkı veya talebi yoktur.

Aracı, yeni bir yasal durumun gerekli kılması halinde, müşterinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu GŞK’ları herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen değiştirme hakkını saklı tutar.

Herhangi bir sorunuz olması durumunda hemen bizimle iletişime geçin!

Ücretsiz danışmanlık alın

Talep Formu

  Scroll to Top