Nöro Oftalmoloji

Göz Tedavileri

Görme sorunlarının yaşam kalitenizi etkilemesine izin vermeyin. Karmaşık göz rahatsızlıklarını teşhis ve tedavi etmek ve görme yetinizi geri kazanmak için nöro oftalmoloji uzmanlarımıza güvenin.

Nöro oftalmoloji, sinir sistemiyle ilgili görme sorunlarına odaklanan bir oftalmoloji alt uzmanlık alanıdır. Multipl skleroz, beyin tümörleri ve inme gibi nörolojik durumlarla ilişkili görme bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimini içerir. Bu alan aynı zamanda optik sinir, ekstraoküler kaslar ve göz kapaklarını etkileyen çok çeşitli göz rahatsızlıklarını da kapsamaktadır.

Nöro oftalmologlar, nöroloji ve oftalmoloji alanında ek eğitim almış uzman göz doktorlarıdır. Karmaşık nöro oftalmik rahatsızlıkları olan hastalara kapsamlı bakım sağlamak için nörologlar, beyin cerrahları ve radyologlar gibi diğer tıp uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Nöro oftalmologların yönettiği bazı yaygın durumlar arasında optik nörit, papilödem, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, çift görme, nistagmus ve göz hareket bozuklukları yer alır. Nöro oftalmik bozuklukların değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan tanısal testler arasında görme alanı testi, optik koherens tomografi (OCT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları yer alır. Tedavi yaklaşımları, durumun altında yatan nedene bağlı olarak değişir ve ilaçları, ameliyatı veya daha ileri değerlendirme ve yönetim için diğer tıbbi uzmanlara yönlendirmeyi içerebilir.

Fiyat, ameliyat sonrası bakım ve iyileşme süreci de dahil olmak üzere göz ameliyatı hakkında bilmeniz gereken her şey veya bizimle iletişime geçin!

Nöro Oftalmoloji

SSS

Nöro oftalmoloji nedir?

Nöro oftalmoloji, sinir sistemi, özellikle de beyin ve optik sinirle ilgili görme sorunlarıyla ilgilenen özel bir tıp alanıdır. Optik nörit, optik nöropati, çift görme ve görme alanı kusurları gibi gözler ve beyin arasındaki bağlantıyı etkileyen çok çeşitli durumların teşhis ve tedavisini içerir. Nöro-oftalmologlar, hastalarına kapsamlı bakım sağlamak için nörologlar, beyin cerrahları ve diğer uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Nöro oftalmoloji belirtileri nelerdir?

Nöro oftalmoloji semptomları görme sistemi ve beynin işleviyle ilgilidir ve çift görme, görme kaybı, göz hareket bozuklukları, baş ağrıları ve daha fazlasını içerir. Bu semptomlara optik nörit, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, inme, beyin tümörleri ve multipl skleroz gibi çeşitli durumlar neden olabilir. Bir nöro-oftalmolog, bu durumları teşhis etmek ve yönetmek ve hasta sonuçlarını optimize etmek için diğer uzmanlarla işbirliği içinde çalışmak üzere eğitilmiştir. Erken teşhis ve tedavi, kalıcı görme kaybını ve nörolojik hasarı önlemek için çok önemlidir.

Nöro oftalmologlar neyi tedavi eder?

Nöro-oftalmologlar, sinir sistemiyle ilgili görme sorunlarını tedavi eden uzman göz doktorlarıdır. Multipl skleroz, beyin tümörleri ve felç gibi nörolojik durumların neden olduğu görme sorunlarını teşhis eder ve yönetirler. Nöro-oftalmologlar, nörolojik ve oftalmik bozuklukları olan hastalara kapsamlı bakım sağlamak için nörologlar, beyin cerrahları ve diğer uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Ayrıca optik nörit, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ve çift görme gibi durumları da tedavi ederler.

Nörolog ve nöro oftalmolog arasındaki fark nedir?

Nörolog, beyni, omuriliği ve vücuttaki sinirleri etkileyen durumların teşhisi, tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Genellikle baş ağrıları, nöbetler, felçler, multipl skleroz ve Parkinson hastalığı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli nörolojik durumları tedavi ederler. Öte yandan nöro-oftalmolog, görme ve göz hareketlerinin nörolojik yönlerine odaklanan bir uzmandır. Optik nörit, papilödem, idiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ve çift görme gibi gözleri ve beyni etkileyen çok çeşitli nörolojik durumları içerebilen görme yollarını etkileyen durumları değerlendirir ve tedavi ederler. Hem nörologlar hem de nörooftalmologlar nörolojik durumlarla ilgilenirken, odak noktaları ve uzmanlıkları farklıdır. Nörologlar daha geniş bir kapsama sahiptir ve daha geniş bir nörolojik durum yelpazesiyle ilgilenirken, nörooftalmologlar görme ve göz hareketinin nörolojik yönleri konusunda uzmanlaşmıştır.

 

Herhangi bir sorunuz olması durumunda hemen bizimle iletişime geçin!

Göz Tedavisi Türleri:

Ücretsiz danışmanlık alın