40’ın Üzerindeki Erkekler için Kapsamlı Check-Up

Check-up

En iyi sağlık taramasını arıyorsanız, 40 Yaş Üstü Erkekler için Check-up mükemmel bir çözüm olabilir.

Optimum sağlık ve iyiliği sağlamak için 40 yaş üstü erkeklerin düzenli tıbbi kontrolden geçmesi gerekir. Bu kontroller, fiziksel sağlıklarının çeşitli yönlerinin kapsamlı değerlendirmelerini kapsar ve potansiyel sağlık sorunlarının belirlenmesine ve ele alınmasına yardımcı olabilir.

Bu muayeneler sırasında sağlık uzmanları tipik olarak kapsamlı fiziksel muayeneler yapar, yaşamsal belirtileri ölçer, kilo ve boyu değerlendirir ve genel sağlık durumunu değerlendirir.

Ayrıca, kan basıncı ölçümleri, kolesterol kontrolleri ve kan şekeri seviyelerini, prostat sağlığını ve diğer önemli belirteçleri değerlendirmek için kan testleri gibi taramalar önerebilirler.

Bu rutin kontroller, herhangi bir semptomu tartışmak, yaşlanmayla ilgili endişeleri ele almak, yaşam tarzı faktörlerini tartışmak ve kalp hastalığı, diyabet veya prostat kanseri gibi durumlar için potansiyel risk faktörlerini değerlendirmek için bir fırsat sağlar.

Düzenli sağlık kontrollerine katılarak 40 yaş üstü erkekler erken teşhis, önleme ve yaşamları boyunca optimal sağlıklarını koruma yönünde proaktif adımlar atabilirler.

Yakınımdaki 40 Yaş Üstü Erkekler için Kapsamlı Check-Up

Erkekler için 40 paket üzeri check-up:

SINAVLAR

 • Check-Up Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Dermatoloji Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

 • Diş Hekimi Check Up Muayenesi
 • Panoramik film
 • Diş taşı temizleme (tek çene)

KARDİYOLOJİ MUAYENELERİ

 • Eforlu EKG
 • EKG
 • Ekokardiyografi (Doppler+Renkli+M+B Modu)
 • Tansiyon Holter (24 saat)

RADYOLOJİK TETKİKLER

 • Kardiyak BT – Kalsiyum Skorlaması
 • Toraks BT (tarama amaçlı / düşük doz)
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm Abdominal Ultrasonografi
 • Karotis Bilateral Renkli Doppler USG
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (FeKemik Yoğunluğu Ölçümü (Femur)
 • Kemik Yoğunluğu Ölçümü (Lomber AP)
 • Beyin (Kranyum) MR (1,5 T)
 • MR Anjiyografi (İntrakraniyal) (3,0 T)

NÖROLOJİ MUAYENELERİ

 • Uyku-Polisomnografi

ODYOLOJİ MUAYENELERİ

 • Ses ve Timpanometri
 • Saf Ton Odyometri

SOLUNUM TEDAVİ TESTLERİ

 • Solunum Fonksiyon Testi

GİRİŞİMLER

 • Dermatoskopi

ENDOSKOPİK UYGULAMALAR

 • Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
 • Kolonoskopi + biyopsi
 • Kolonoskopik polipektomi (2 polipe kadar her polip için)

ANESTEZİ MUAYENELERİ

 • Sedasyon ve Lokal Anestezi

PATOLOJİK İNCELEMELER

 • Sitopatoloji, ince preparat
 • Mide, biyopsi

LABORATUVAR TETKİKLERİ

 • Alfa-Fetoprotein (AFP)
 • Alkalin Fosfataz (ALP)
 • Alanin Aminotransferaz (ALT)
 • Aspartat Aminotransferaz (AST)
 • Amilaz
 • Çinko (Zn)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Folik Asit
 • Gizli Kan, Dışkı
 • Gama Glutamil Transferaz (GGT)
 • Glikoz, Açlık
 • Hemoglobin A1c (HbA1c)
 • Homosistein
 • Kalsiyum (Ca)
 • Klorür (Cl)
 • Kolesterol, HDL
 • Kolesterol, LDL (Doğrudan)
 • Kolesterol, Toplam
 • Kolesterol, VLDL
 • Kreatinin, Serum
 • Laktat Dehidrojenaz (LDH)
 • Lipaz
 • Lipoprotein (a) (Lp(a))
 • Magnezyum (Mg)
 • Potasyum (K)
 • Protein, Toplam
 • Sodyum (Na)
 • İdrar Tahlili
 • Trigliseritler
 • Kan Üre Azotu (BUN)
 • Ürik Asit
 • B12 Vitamini
 • D Vitamini, 25-Hidroksi
 • aPTT
 • Tam Kan Sayımı (Genişletilmiş panel)
 • Prolaktin (PRL)
 • Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH)
 • Tiroksin, Serbest (FT4)
 • Triiyodotironin, Serbest (FT3)
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA), Toplam
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA), Ücretsiz
 • Kültür, Boğaz
 • Parazitler, Dışkı
 • SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)
 • SARS-CoV-2 Antikoru, IgG, Kantitatif
 • Hepatit B s Antijeni (HBsAg)
 • Hepatit B s Antikoru (anti-HBs)
 • Hepatit C Antikoru (anti-HCV)
 • HIV Antikoru (1-2) + p24 Antijeni

Fiyat ve daha fazlası dahil olmak üzere tıbbi check-up hakkında bilmeniz gereken her şey, şimdi bize ulaşın!

SSS

40’ından sonra hangi testler yapılmalıdır?

40 yaşından sonra, sağlığı korumak ve izlemek için tipik olarak önerilen birkaç önemli test ve tarama vardır. Bunlar arasında hipertansiyonu izlemek için düzenli kan basıncı ölçümleri, kardiyovasküler riski değerlendirmek için kolesterol taramaları ve diyabet taraması için kan şekeri testleri yer almaktadır. Kolorektal kanser taramaları genellikle 45 yaşından itibaren önerilirken, prostat kanseri taraması için prostat spesifik antijen (PSA) testleri genellikle 50 yaşından itibaren erkeklere tavsiye edilmektedir. Kemik yoğunluğu testleri, osteoporoz ve kırık riskini değerlendirmek için 65 yaş civarındaki kadınlara önerilmektedir. Ayrıca, düzenli göz ve görme muayeneleri yaşa bağlı görme değişikliklerini tespit etmek için önemlidir. Bireysel faktörlere ve tıbbi geçmişe dayalı olarak belirli testleri ve tarama aralıklarını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak çok önemlidir. Bu testler, 40 yaşından sonra erken teşhis, önleme ve genel sağlığın korunmasını teşvik etmede hayati bir rol oynamaktadır.

Erkek kanseri için tarama testleri nelerdir?

Erkek kanserleri için çeşitli tarama testleri mevcuttur. Prostat kanseri için yaygın olarak önerilen tarama testi, kandaki belirli bir proteinin seviyelerini ölçen Prostat Spesifik Antijen (PSA) testidir. Bununla birlikte, PSA testinin kullanımı tartışmalı bir konudur ve taramadan geçme kararı bireysel risk faktörlerine göre ve bir sağlık hizmeti sağlayıcısına danışılarak verilmelidir. Kendi kendine testis muayenesi resmi bir tarama testi değildir, ancak testislerdeki herhangi bir anormalliği tespit etmek için erkekler için teşvik edilir. Düzenli olarak yapılan kendi kendine muayeneler, yumru veya şişlik gibi değişikliklerin fark edilmesine yardımcı olur. Kolorektal kanser için birincil tarama yöntemi, kolon ve rektumun kapsamlı bir şekilde incelenmesini içeren kolonoskopidir. Tarama testlerinin zamanlaması ve sıklığı bireysel faktörlere ve kılavuzlara göre değişebilir.

40’ından sonra sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?

40 yaşından sonra bireyler genellikle çeşitli sağlık sorunları ve yaşlanmayla ilişkili değişikliklerle karşılaşırlar. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol seviyeleri ve kalp hastalığı riskinde artış gibi kardiyovasküler sorunlar daha yaygın hale gelir. Metabolizma yavaşladıkça kilo yönetimi daha zor hale gelir. Kemik sağlığı, osteoporoz ve kırık riskinin artmasıyla birlikte bir endişe kaynağı haline gelir. Presbiyopi ve katarakt ve glokom gibi durumların riskinde artış dahil olmak üzere görme ve işitme değişiklikleri meydana gelebilir. Hormonal değişiklikler hem erkekleri hem de kadınları etkiler; kadınlar perimenopoz ve menopoz semptomları yaşarken, erkekler testosteron seviyelerinde kademeli bir düşüşle karşı karşıya kalabilir. Artrit ve tutukluk gibi eklem ve kas sorunları daha yaygın hale gelir. Hormonal değişimler ve yaşam geçişleri nedeniyle anksiyete ve depresyon da dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunları ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabet gibi metabolik rahatsızlıkların riski artar ve düzenli takip çok önemlidir. Ayrıca prostat, meme, kolorektal ve akciğer kanseri gibi belirli kanserlerin riski genellikle yaşla birlikte artar. Düzenli kontrol, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri ve sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla etkili iletişim, 40 yaş üstü bireylerde bu yaygın sorunların ele alınması ve yönetilmesi için çok önemlidir.

 

Herhangi bir sorunuz olması durumunda hemen bizimle iletişime geçin!

Prevention saves lives! Get your Check-up now!

Talep Formu

  Ücretsiz danışmanlık alın

  Scroll to Top